پلن قیمت

تعرفه خدمات ما

 • بهاء
 • حجم
 • پشتیبانی
 • مدت پشتیبانی
 • حافظه

پایه

50000ریال

 • 10GB
 • هفته ای یک بار
 • 2GB

استاندارد

80000ریال

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

100000ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

تعرفه خدمات ما

 • بهاء
 • حجم
 • پشتیبانی
 • مدت پشتیبانی
 • حافظه

پایه

50000 ریال

 • 10GB
 • هفته ای یک بار
 • 2GB

استاندارد

80000ریال

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

100000ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

پیشرفته

100000ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

تعرفه خدمات ما

 • قیمت
 • حجم
 • پشتیبانی
 • مدت پشتیبانی
 • حافظه

پایه

50000ریال

 • 10GB
 • هفته ای یک بار
 • 2GB

استاندارد

80000ریال

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

100000ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

استاندارد

80000ریال

 • 20GB
 • روزانه
 • 3GB

پیشرفته

100000ریال

 • نامحدود
 • روزانه
 • 6GB

در مورد خدمات ما سوالی دارید ؟

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.