دکتر سید هادی میرهاشمی

دکتر سید هادی میرهاشمی

دکتر سید هادی میرهاشمی

جراح عمومی

فوق تخصص لاپاروسکوپی

معاون درمان دانشگاه شهید بهشتی