مقالات

نورالژی چیست؟

نورالژی چیست

نورالژی نوعی درد کوبنده، سوزشی و غالباً شدید است که بدلیل تحریک یا آسیب دیدگی عصب ایجاد می شود. این درد چندین عامل از جمله موارد زیر داشته و می تواند عصب هر نقطه از بدن را تحت

تکار تراپی چیست و چه مزایایی دارد

تکار تراپی چیست و چه مزایایی دارد

تکار تراپی ترکیبی از دیاترمیِ تماسی و الکتروتراپی است و در واقع انرژی الکترومغناطیسی را به بافت های بدن می رساند. فرکانس الکترومغناطیس به ‌کار رفته، از طیف بسامد رادیویی نشأت می گیرد و برعکسِ الکتروتراپی، انقباض عضلانی