مقالات

فلوروسکوپی

فلوروسکوپی چیست – فلوروسکوپی در تهران

فلوروسکوپی چیست ؟ فلوروسکوپی مطالعه ساختارهای متحرک بدن است – شبیه به یک “فیلم” از تصویربرداری با اشعه ایکس. در روش تصویربرداری فلوروسکوپی یک پرتوی اشعه ایکس به صورت مداوم از قسمتی از بدن که در حال بررسی