مقالات

رفلاکس معده

ریفلاکس معده یا رفلاکس معده چیست؟ در کودکان و بزرگسالان گاه اتفاق می افتد که اسید معده، از سمت معده به مری (مسیر گوارشی) و حلق باز می­ گردد. این بیماری، اغلب با نام رفلاکس معده، ریفلاکس دستگاه

آندوسکوپی

قیمت آندوسکوپی | تعرفه و هزینه آندوسکوپی در سال ۱۴۰۰

طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت، هزینه انجام آندوسکوپی در سال ۱۴۰۰، نهصد هزار تومان است. این هزینه شامل کلیه تجهیزات مصرفی به همراه آندوسکوپی مری، معده و اثنی عشر می باشد. در صورتی که در حین آندوسکوپی نیاز