سندرم همولیتیک اورمیک
    0

    روش های درمانی سندرم همولیتیک اورمیک و علائم آن

    سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) چیست سندرم همولیتیک اورمیک (HUS) بیماری ای است که در آن گلبول ‌های قرمز خون به طرز غیر قابل کنترلی نابود می ‌شوند. با شروع این بیماری،...