0

تمرینات اختلال بلع : بالا کشیدن حنجره

تمرینات بالا کشیدن حنجره چه هستند؟ تمرینات بالا کشیدن حنجره ، به منظور بهبود اختلال بلع انجام می شوند. این تمرینات، نوعی از درمان برای زمانی هستند که مشکل بلع...