راهنمای درمان فیزیکی فلج مغزی
0

فیزیوتراپی و درمان فیزیکی فلج مغزی

فلج مغزی، عبارتی برای توصیف گروهی از اختلالات موثر بر سیر تکاملی حرکت و نحوه قرارگیری بدن است. در این مقاله به نقش درمان های فیزیکی در درمان بیماران فلج مغزی...

0

اختلال بلع بیماران دمانس

راه کارهای درمان اختلال بلع در بیمارانی که با مشکل دمانس یا زوال عقل مواجه هستند چیست؟ هر گونه مشکل در بلعیدن، دیسفاژی یا اختلال بلع نامیده می شود. مشکلات بلع به...