کلینیک آندوسکوپی
0

کلینیک آندوسکوپی در سعادت آباد و شهرک غرب

آندوسکوپی یک فرآیند پزشکی است که در آن برای دستیابی به نمای مناسبی از ساختارها و ارگان های داخلی بدن یک ابزار به نام آندوسکوپ یا اسکوپ به داخل بدن وارد می شود....

آندوسکوپی در تهران
0

آندوسکوپی در تهران با قیمت مناسب

در آندوسکوپی برای مشاهده دقیق داخل یک ارگان یا بافت، یک لوله باریک و بلند مستقیماً به بدن وارد می شود. از این روش همچنین به منظور تصویربرداری و انجام جراحی های...

ایا اندوسکوپی با بیهوشی خطر دارد
0

ایا اندوسکوپی با بیهوشی خطر دارد ؟

ایا اندوسکوپی با بیهوشی خطر دارد ؟ آندوسکوپی با بیهوشی یک فرایند نسبتاً بی خطر است. با این حال، نشان داده شده است که این روش انجام آندوسکوپی می تواند تأثیراتی...

هزینه آندوسکوپی با بیهوشی
0

هزینه آندوسکوپی با بیهوشی

طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت، هزینه آندوسکوپی با بیهوشی در سال ۱۴۰۰، نهصد هزار تومان است. این هزینه شامل کلیه تجهیزات مصرفی به همراه آندوسکوپی مری، معده و اثنی...