آندوسکوپی معده با بیهوشی
0

آندوسکوپی معده با بیهوشی

بیهوشی چیست؟ چرا به آندوسکوپی معده با بیهوشی نیاز دارم؟ آندوسکوپی معده با بیهوشی زمانی اتفاق می‌افتد که قبل از انجام عمل، دارویی برای ایجاد حالت استراحت و...