آندوسکوپی معده با بیهوشی
0

آندوسکوپی معده با بیهوشی

بیهوشی چیست؟ چرا به آندوسکوپی معده با بیهوشی نیاز دارم؟ بیهوشی حالتی از خواب‌آلودگی است که زمانی اتفاق می‌افتد که قبل از انجام عمل، دارویی برای ایجاد حالت...