گاستروانتریت ائوزینوفیلیک
0

گاستروانتریت ائوزینوفیلیک (EGE) چیست؟ علائم، علل و درمان

گاستروانتریت ائوزینوفیلیک (EGE) نوعی اختلال گوارشی نادر است که نوع خاصی از گلبول های سفید خون به نام ائوزینوفیل را درگیر می کند. در این اختلال، تعداد زیادی...