0

تمرینات بلع برای اختلال بلع ناشی از دلایل عصبی

آیا مشکلات و آسیب های عصبی می توانند باعث ایجاد مشکل و اختلال در بلع شوند؟ اگر چه بلع عملی بدون زحمت و انعکاسی تلقی می شود، در واقع یک عملیات پیچیده و هماهنگ در...