0

نقش جراحی در درمان اختلال بلع چیست؟

اختلال بلع چیست؟ مشکل در بلع، اختلال بلع یا دیسفاژی نیز نامیده می شود. این عارضه نشانه مشکل در انتقال مواد غذایی یا بزاق از دهان به داخل معده است. در این مقاله...