0

اختلال گفتار یا دیسفازی Dysphasia

اختلال گفتار عارضه ای است که بر توانایی تولید و فهم زبان تاثیر می گذارد. این مشکل می تواند باعث اختلال در خواندن، نوشتن و حرکات و اشارات نیز شود. اغلب این اختلال...