0

اختلال در عمل بلع

دیسفاژی به وجود اختلال در بلع اشاره می کند – به این معنی که لازم است بیشتر از حد معمول برای انتقال غذا از دهان به معده تلاش کرد. دیسفاژی که معمولا به خاطر مشکلات...

اختلال بلع و آلزایمر
0

اختلال بلع و جویدن در اثر آلزایمر

آلزایمر باعث ایجاد اختلال بلع و جویدن غذا می شود که قصد داریم تا در این مقاله آن را بیشتر توضیح دهیم. با افزایش سن، بزاق دهان خشک شده و همچنین توانایی چشایی و...