خارش شناگر
0

مشکل پوستی خارش شناگر چیست؟ علائم، علل و پیشگیری

خارش شناگر عنوان نوعی اختلال پوستی است که در اثر واکنش آلرژیک به برخی از انگل ها ظاهر می شود. پزشکان این شرایط را درماتیت سرکاریا نامگذاری می کنند. انگل عامل...