0

ارزیابی آندوسکوپی بلع

در این مقاله در مورد ارزیابی آندوسکوپیک بلع (آندوسکوپی) ، بیشتر خواهید آموخت. تست های مختلفی برای بررسی کیفیت و ارزیابی بلع غذا و مایعات وجود دارد. پاتولوژیست...