گلودرد چرکی
1

گلودرد چرکی + علائم، پیشگیری و تشخیص

گلودرد چرکی (استرپتوکوکی) یک عفونت در حلق و لوزه هاست و توسط یک باکتری معروف به استرپتوکوک به وجود می آید. با درمان مناسب این بیماری ظرف مدت 10 روز درمان می شود....