اسپاسم مری
0

اسپاسم مری چیست

اسپاسم مری ، به انقباض های دردناک درون لوله عضلانی متصل به دهان و معده ( مری ) می گویند. اسپاسم های مری مثل دردهای شدید و آنی قفسه سینه هستند که از چند دقیقه تا چند...

0

اسپاسم کریکوفارنژیال یا اسپاسم مری

اسپاسم کریکوفارنژیال یا اسپاسم مری، نوعی از اسپاسم ماهیچه است که در گلو ایجاد می شود. ماهیچه کریکوفارنژیال، که اسفنکتر فوقانی مری (UES) نیز نامیده می شود، در بخش...