0

اضطراب و اختلال بلع

آیا امکان مبتلا شدن به اختلال و مشکل بلع در اثر اضطراب وجود دارد؟ از ترس ها و نگرانی های رایج افرادی که دچار اضطراب و تشویش هستند این است که ریشۀ اضطراب و تشویش...