تغذیه بیماران امیکرون
0

تغذیه بیماران امیکرون : برای بهبود چه بخوریم؟

سویه امیکرون مانند آتش در حال گسترش است. در ادامه به تغذیه بیماران امیکرون و غذاهایی که برای بهبود علائم باید مصرف کنید آورده شده است. شاید فکر کنید چربی‌ ها...

علائم امیکرون
0

علائم امیکرون : آنچه باید بدانید و میدانیم

به گفته پزشکان علائم امیکرون و سویه های BA.4 و BA.5 مشابه هم هستند. آنها هنوز هم کووید هستند و می توانند عامل بیماری شدیدی شوند. موج جدید سویه امیکرون از ویروس کرونا...