بررسی مراحل بیماری مزمن و نارسایی کلیه
0

مراحل بیماری مزمن و نارسایی کلیه

عبارت بیماری مزمن کلیه به معنی هرگونه بیماری کلیه است که بیش از چند ماه به طول می انجامد. بیماری مزمن کلیه دارای مراحل مختلفی، از کاهش جزئی عملکرد کلیه تا...

0

نارسایی کلیه

 کلیه ها اندامی هستند که ضایعات موجود در خون را فیلتر می کنند و در تنظیم فشار خون، تعادل الکترولیت و تولید سلول های قرمز خونی دخیل هستند.علائم نارسایی کلیه به...