بلع باریوم
1

بلع باریوم

بلع باریوم چیست؟ بلع باریوم یا باریوم سوالو یک آزمایش تصویربرداری است که مشکلات دستگاه گوارش فوقانی شما را بررسی می کند. دستگاه گوارش فوقانی شما شامل دهان، پشت...

تست باریوم
0

تست باریوم

تست باریوم چیست؟ تست باریوم نوع خاصی از آزمایش تصویربرداری است که با استفاده از باریوم و اشعه ایکس تصویر دستگاه گوارش شما را ایجاد می کند. دستگاه GI فوقانی شما...