تشخیص اختلال بلع

اختلال بلع چیست؟

در این مقاله قصد داریم تا تعریف جامعی از بیماری و مشکل بلع که به آن اختلال بلع یا دیسفاژی می گویند را داشته باشیم؛ به علائم و نشانه های