0

توانبخشی بلع با تمرین بیماران سکته مغزی

توانبخشی با انجام تمرینات بلع برای بیماران سکته مغزی می تواند به بهبود اختلال بلع، عارضه ای که پس از سکته مغزی، بلع را دشوار می کند، کمک کند. حتما باید پیش از...

0

بالا کشیدن حنجره :تمرینات اختلال بلع

تمرینات بالا کشیدن حنجره چه هستند؟ تمرینات بالا کشیدن حنجره ، به منظور بهبود اختلال بلع انجام می شوند. این تمرینات، نوعی از درمان برای زمانی هستند که مشکل بلع...

0

توانبخشی بلع ، تمرینات بلع برای تقویت ماهیچۀ زبان

تمرینات بلع و تمرین تقویت زبان ، روشی است که به توانبخشی عملکرد فرد در بلع و افزایش قدرت و حرکت زبان کمک می­کند. این تمرین بویژه اگر با سایر تمرینات بلع همراه...