0

چگونه مغز عمل بلع را کنترل می­کند؟

شاید باورش سخت باشد، اما بلعیدن یکی از پیچیده­ ترین وظایفی است که بدن انسان انجام می­دهد چرا که فرایند بلع به هماهنگی ظریفی بین مغز ، عصب ها و عضلات خاصی نیاز...