استرس بعد از کرونا
0

4 راه مقابله با استرس بعد از کرونا

برای بسیاری از افراد، دوره کرونا دوره پر استرس و پر مخاطره ای بوده است. این افراد شاید ماه ها یا سال ها طول بکشد که به حالت عادی بازگردند و بتوانند با استرس بعد از...

0

12 تکنیک تنفسی و آرامشی برای بیماران اختلال بلع

در حالی که پیامد های اختلال بلع روی جنبه های غذایی تمرکز دارند، اختلالات بلع هم منجر به مشکلات تنفسی خواهند شد. در حقیقت، اکثر کسانی که از مشکل بلع رنج می برند،...