کافئین و پوکی استخوان
0

تاثیر مصرف کافئین در پوکی استخوان

طبق یافته های دانشمندان کافئین در جذب کلسیم بدن دخالت می کند. برخی کارشناسان می گویند که مصرف بیش از حد کافئین می تواند بر سلامت استخوان تاثیر بگذارد. با این حال...