لوله تغذیه پگ Peg
0

لوله پگ (PEG) برای معده چیست و چه کاربردی دارد؟

منظور از لوله پگ یا گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوست (PEG: percutaneous endoscopic gastrostomy) چیست؟ پِگ لوله ای است که به منظور انتقال مواد غذایی به داخل معده، با کمک جراحی از...