درد سمت راست پایین شکم
1

درد سمت راست پایین شکم

آیا درد سمت راست پایین شکم نگران کننده است؟ در سمت راست پایین شکم، انتهای روده بزرگ و در زنان، تخمدان راست هم قرار دارد. بیماری های بسیاری هستند که سبب می شوند...

نفخ و درد پایین شکم
1

چه چیزی باعث نفخ و درد پایین شکم می شود؟

نفخ حس پر بودن شکم را می دهد و باعث می شود بزرگتر به نظر برسد. درد پایین شکم یا درد لگن به ناراحتی می گویند که در زیر ناف به وجود می آید. ارگان های موجود در لگن...