تزریق هیدروکورتیزون
0

تزریق هیدروکورتیزون : حقایق، موارد منع و عوارض

تزریق هیدروکورتیزون برای درمان تورم یا درد مفاصل انجام می شود. هیدروکورتیزون مستقیماً به مفصل دردناک تزریق می شود. به این عمل تزریق داخل مفصلی می گویند. این...

نورالژی چیست؟
0

نورالژی چیست

نورالژی نوعی درد کوبنده، سوزشی و غالباً شدید است که بدلیل تحریک یا آسیب دیدگی عصب ایجاد می شود. این درد چندین عامل از جمله موارد زیر داشته و می تواند عصب هر نقطه...