0

اختلال بلع نوزادان

یکی از مهم‌ترین نگرانی هایی که دوران بستری نوزادان پس از تولد را طولانی‌تر می‌کند، اختلال تغذیه و بلع نوزادان یا همان دیسفاژی است. میزان شیوع اختلال تغذیه و...