درمان بلع

درمان بلع

در این مطلب به درمان اختلال بلع یا همان درمان بلع می پردازیم. بلع شامل هماهنگی پیچیده ی انقباض های ماهیچه ای بین دهان، زبان، حلق و مری است. توانایی

متخصص بلع

دکتر فرشاد خسروی متخصص درمان اختلال بلع

بررسی مشکل بلع: “دکتر، من در بلع مشکل دارم” نویسنده: دکتر فرشاد خسروی متخصص اختلال بلع و درمان بیماری های بلع دیسفاژی یک اصطلاح پزشکی است که برای توصیف مشکل