0

بلع درمانی

برای بلع درمانی و درمان اختلالات بلع که دیسفاژی نیز نامیده می شوند از ترکیبی از تکنیک های جبرانی و استراتژی های درمانی مستقیم، از طریق کاهش خطر ورود غذا به مسیر...

0

درمان بلع

در این مطلب به درمان اختلال بلع یا همان درمان بلع می پردازیم. بلع شامل هماهنگی پیچیده ی انقباض های ماهیچه ای بین دهان، زبان، حلق و مری است. توانایی در درست...

دکتر فرشاد خسروی متخصص درمان اختلال بلع
0

متخصص بلع

بررسی مشکل بلع: “دکتر، من در بلع مشکل دارم” نویسنده: دکتر فرشاد خسروی متخصص اختلال بلع و درمان بیماری های بلع دیسفاژی یک اصطلاح پزشکی است که برای توصیف...

0

لوله تغذیه نوزاد یا گاواژ

لوله تغذیه، لوله بینی، لوله تغذیه دهانی و لوله گاواژ؛ این ها نام هایی است که برای لوله تغذیه به کار برده می شود. این لوله ها برای غذا دادن به نوزادانی که خودشان...