0

درمان سنتی مشکل بلع

در روش درمان سنتی مشکل بلع معمولا از تمریناتی جهت تقویت عضلات، افزایش دامنه صعود حنجره، جلوگیری از ورود مواد غذایی به نای و ریه استفاده می شود. این تمرینات را یک...

0

درمان گیاهی بیماری اختلال بلع

در این مقاله می خواهیم بلع، مشکل بلع، راه های درمان و درمان گیاهی اختلال بلع را بررسی کنیم. انتقال مواد غذایی یا بزاق از دهان به معده را بلع می نامند. هر گونه...