0

تشخیص و درمان دیستروفی عضلانی

دیستروفی عضلانی چگونه تشخیص داده می شود؟ تحلیل عضلانی یا دیستروفی عضلانی (Muscular Dystrophy) از طریق معاینه فیزیکی، سابقه پزشکی خانوادگی و تست هایی تشخیص داده می شود....