دیورتیکولیت

کلینیک گوارش و درمان های آن

کلینیک گوارش

گاهی اوقات درد شکم نشانه یک مشکل جدی در گوارش است که بایستی برای معاینه و بررسی دقیق به یک کلینیک گوارش مراجعه کرد. بر اساس گزارش موسسه ملی دیابت