کلینیک گوارش
0

کلینیک گوارش و درمان های آن

گاهی اوقات درد شکم نشانه یک مشکل جدی در گوارش است که بایستی برای معاینه و بررسی دقیق به یک کلینیک گوارش مراجعه کرد. بر اساس گزارش موسسه ملی دیابت و بیماری های...

دیورتیکولوز و دیورتیکولیت روده بزرگ
0

دیورتیکولوز و دیورتیکولیت روده بزرگ

اختلال دیورتیکولوز به وجود چندین دیورتیکول در روده بزرگ اطلاق می شود، در حالی که دیورتیکولیت به التهاب و عفونت یک یا چند دیورتیکول (برآمدگی در دیواره روده بزرگ)...