1

5 تمرین تقویت بلع در اختلال بلع

آیا می توان در بیماران اختلال بلع، باعث تقویت بلع و درمان آن شد؟ بلع یک مهارت حرکتی پیچیده است که نیاز به هماهنگی بسیاری از اعصاب و عضلات دارد. افرادی که دارای...

0

اختلال بلع و 13 درمان طبیعی برای مقابله با آن

آیا تا به حال پیش آمده است که غذایی را بخورید و در قورت دادن آن مشکل داشته باشید؟ شاید قادر به قورت دادن بوده اید اما غذا بطور کامل پایین نرفته است. در این موارد،...