0

رژیم غذایی دیسفاژی (رژیم سطح 3)

رژیم غذایی سطح 3 برای بیماران دیسفاژی، برنامه غذایی خاصی است که درمانگر شما ، در صورتی که دیسفاژی یا اشکال در بلع خفیف دارید و قادر هستید تا حدودی غذا را بجوید،...

1

رژیم و برنامه غذایی برای بیماری اختلال بلع

به انتقال بزاق، آب و مواد غذایی از دهان به معده بلع می گویند. هر مشکلی در این انتقال، باعث ایجاد اختلال بلع یا دیسفاژی می گردد. در این مقاله قصد داریم در مورد...