غذا و مدفوع خونی
0

آیا خوراکی ها یا غذا می تواند عامل مدفوع خونی باشد؟

علل مدفوع خونی و زمان مراجعه به پزشک در برخی افراد غذا لایه های داخلی روده را تحریک کرده و منجر به مدفوع خونی می شود. در برخی موارد هم مدفوع خونی به علت نوعی...