0

توانبخشی بلع پس از درمان سرطان سر و گردن

پس از درمان سرطان سر و گردن، بیماران مشکلاتی را در بلع و صحبت کردن خود تجربه خواهند کرد که یکی از راه های درمان آن توانبخشی بلع یا rehabilitation به حساب می آید. اختلال...