سیر
0

آیا مصرف زیاد سیر ضرر دارد؟

مصرف سیر به دلیل خاصیت هایی که دارد برای بسیاری از بیماری ها مفید است آیا مصرف زیاد و بیش از حد سیر مضر است و برای بدن ضرر دارد؟ سیر به دلیل طعم و عطر تندش ادویه...