بیماری های صفراوی
0

درمان بیماری های صفراوی ، علائم و تشخیص

بیماری های صفراوی به آن دسته از بیماری‌ های گوارشی اطلاق می شود که مجاری صفراوی، کیسه صفرا و دیگر اندام های دخیل در تولید و انتقال صفرا را درگیر می‌ کند. صفرا...

0

سنگ کیسه صفرا

سنگ کیسه صفرا، رسوبات سخت شده ی صفرا هستند که می توانند در کیسه صفرا ایجاد شوند. صفرا، مایعی گوارشی است که در کبد تولید می شود و در کیسه صفرا ذخیره می شود. هنگام...