قارچ پوستی
0

قارچ پوستی چیست؟ انواع، تشخیص، درمان و پیشگیری

یک ضایعه پوستی قرمز همراه با خارش پوست و پوسته پوسته شدن می تواند شما را به هم بریزد. اما بیشتر عفونت های ناشی از قارچ پوستی خطرناک نیستند و معمولا می توانید به...