0

دلیل اختلال بلع در کودکان و درمان آن

اختلال بلع کودکان چیست؟ دیسفاژی به معنای مشکل در بلع است و زمانی اتفاق می افتد که غذا یا مایعات هنگام بلع نتوانند به راحتی از دهان، گلو و مری عبور کرده و وارد...