0

دیستروفی عضلانی چیست ؟

دیستروفی عضلانی شامل گروهی از بیماری ها است که به مرور زمان باعث ضعیف تر شدن ماهیچه ها و انعطاف پذیری کمتر آن ها می شوند. این بیماری بر اثر مشکل در ژن هایی که...