0

تمرینات بلع در اختلال بلع عصبی

آیا مشکلات و آسیب های عصبی می توانند باعث ایجاد مشکل و اختلال در بلع شوند؟ منظور ما از آسیب عصبی، آسیب به سیستم اعصاب مرکزی یعنی مغز، نخاع و یا نورونهای این...

0

مشکل بلع (دیسفاژی) به دلیل رفلاکس اسید معده

مشکل بلع چیست؟ دیسفاژی به معنی مشکل بلع است و این احتمال وجود دارد که رفلاکس اسید معده (GERD) منجربه ایجاد این شرایط بشود. مشکل بلع یا دیسفاژی می تواند در برخی از...

0

پرسش از فرشاد خسروی متخصص بلع و درمان اختلال بلع

دیسفاژی چیست؟ دکتر فرشاد خسروی می گوید: دیسفاژی یا همان اختلال بلع که با عنوان مشکل بلع نیز شناخته می شود به اختلال در عملکرد بلع و بلعیدن غذا و مایعات گفته می...