0

سرطان مری ، تشخیص و درمان

با رشد سلول های سرطانی در مری ، سرطان مری ایجاد می­شود. مری ساختار لوله ای شکل است که گلو را به معده منتهی می­کند و غذا از طریق آن از دهان به معده منتقل می­شود....