پرکاری تیروئید چیست
0

پرکاری تیروئید چیست؟ علائم، علل، تشخیص، درمان

بیماری پرکاری تیروئید وضعیتی است که غده تیروئید بیش از حد هورمون تولید می کند. تیروئید در پایین گردن قرار دارد و هورمون هایی می سازد که بر متابولیسم (نحوه...