0

اختلال بلع و درمان آن

اختلال بلع، دیسفاژی نیز نامیده می شود و می تواند در مراحل مختلفی از فرآیند بلع رخ دهد. توجه به این مراحل در درمان اختلال بلع موثر است. علت ایجاد اختلال بلع چیست؟...

0

درمان اختلال و مشکل بلع در تهران

مشکل بلع یک نوع مشکل رایج است اما ممکن است شما تا به حال با آن روبرو نشده باشید. مشکل بلع در خوردن، آشامیدن و مصرف دارو تاثیر می گذارد و برای شما، خانواده و...