0

پرسش از فرشاد خسروی متخصص بلع و درمان اختلال بلع

دیسفاژی چیست؟ دکتر فرشاد خسروی می گوید: دیسفاژی یا همان اختلال بلع که با عنوان مشکل بلع نیز شناخته می شود به اختلال در عملکرد بلع و بلعیدن غذا و مایعات گفته می...