0

تعبیه لوله تغذیه (گاستروستومی)

لوله تغذیه چیست؟ لوله تغذیه ( feeding tube ) وسیله ای است که از طریق شکم درون معده قرار می گیرد. این وسیله برای تامین غذا در زمانی که فرد در تغذیه دهانی مشکل داشته باشد،...